DOBRO DOŠLI NA WEB STRANICU FIRME RESAVAC

NEKOLIKO REČI O NAMA


Firma Resavac u Stockholmu je otvorena početkom oktombra 2019 godine, i isključivo radimo sa našim narodom širom Švedske. Za nas je mušterija u centru pažnje, i radimo na tome da naš mušterija uvek bude zadovoljan nasim radom.
Nudimo širok spektar usluga, našem narodu i našim trenutnim mušterijama a i novim.


Novim mušterijama i kontaktima nikad ne kazemo ne, ali da bi smo ostvarili nove kontakte potrebne su nam reference.

Za dobijanje referenci nudimo garanciju zadovoljnog musterije (Nöjd kund garanti).

NAŠE USLUGE

PISMA I FORMULARE


Nudimo našim mušterijama starim kao i novim pomoć za popunjavanje zahteva za sve vrste dozvole boravka, isto tako za produžetak dozvole i popunjavamo zahtev za državljanstvo.


Popunjavamo razne formulare za ostale ustanove u Švedsku kao sto su: Försäkringskassa, Skatteverket, Pesionsmyndigheten, Länstyrelsen, Kronofogden i drugi.


Takodje pišemo pisma ako je potrebno raznim ustanovama i firmama.

KOMPJUTERE


Našim mušterijama nudimo takodje pomoć za instaliranje i reinstaliranje kompjutera.


Nudimo takodje spašavanje dokumenta i fotografije sa diska ako je kompjuter u kvaru ili čuvanje dokumenta i fotografije pri instaliranja ili reinstaliranja kompjutera.


Takodje nudimo pretvaranje od papirnih dokumenta u dikitalnih dokumenta (PDF) formatu.


Poslovnim mušterijama nudimo pisanje ponude za posao (offert) kao i pisanje računa za završeni posao (faktura), kao i pravljenje vizit kartice.

MOBILTELEFONE


Kome je potrebna pomoć nudimo reinstaliranje mobilnog telefona i instaliranje apova kao i upgradiranje telefona.


Prebacivanje apova, fotografije, kontakte, sms poruke, kao i viber poruke sa starog na novi telefon.

NAŠE PONUDE

1

Popunjavanje raznih formulara (Blanketter) zraznim ustanovama i firmama kao što su:


Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, Kronofogden, Faket, A-kassa, Länstyrelsen i jos mnogo druge ustanove i firme u Svedskoj.


Isto tako popunjavamo formulare i za firme kojima je potrebno kao na primer za:
Fortum, Vattenfall, Comhem, Bredbandsbolaget, 3, Folksam, Trygghansa i druge firme u Svedskoj.


2

Pisanje pisma ustanovama a i firmama kao sto su:


Nudimo pomoć našim mušterijama sa pisanjem pisma raznim ustanovama i firmama kao, Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, Kronofogden, Faket, A-kassa, Länstyrelsen i jos mnogo druge ustanove i firme u Svedskoj.


Isto tako nudimo pisanje CV-a za osobe koje traže posao.3

Instaliranje i reinstaliranje kompjutera i laptopa, (vraćanje kompjtera u fabričko stanje), ili nova instalacija Windows sistema


Resavac firma nudi našim mušterijama i reinstaliranje laptopa i kompjutera (vraćanje kompjutera u fabričko stanje a radimo i novu instalaciju Windows sistema na laptopu ili kompjuteru.
Naša firma Resavac Stockholm nudi usluge kao što su, povezivanje interneta (router) kao i povezivanje kompjutera na wifi mrezu ili kablom od routera do kompjutera.


Takodje vršimo instalaciju stampača ili scannera, povezujemo štampač preko wifi ako je moguće, kako bi što manje kablovi smetali.


4

Reinstaliranje mobilnog telefona (Android sistema) i vraćanje u farbričko stanje kao i instalacija appova


Vršimo reinstaliranje mobilnog telefona i instaliranje novih apova.

Isto tako vršimo brebacivanje fotografije, kontakte, sms poruke kao i apove sa starog na novi telefon.

5

Pisanje ponuda za posao (offert) firmama

Nudimo pisanje ponude (offert) za posao gradjevinskim firmama, za svoje mušterije.

6

Pisanje računa (faktura) firmama

Svojim mušterijama nudimo isto tako i pisanje račun (faktura) za svoje mušterije.

7

Mogućnost spašavanja dokumenta, fotografija i slično

Možemo spasiti dokumente i fotografije kao i ostale file na disku ako je kompjuter u kvaru i nije moguće ga reinstalirati i ponovo vratiti u fabričko stanje.

8

Nudimo čuvanje fotografija, dokumenta i slično, pre instaliranja i reinstaliranja windows sistema i vraćanje nazad

Pre reinstaliranja windows sistema (vraćanje kompjutera u fabričko stanje) ili novo instaliranje windows sistema nudimo čuvanje dokumenta, fotografije i ostale file na disku i nakon instalacije vraćanje nazad svih dokumenta, fotografija i slično.

9

Pravimo vizit kartice za firme i šaljemo na štampanje

Nudimo svojim poslovnim mušterijama i pravljenje vizit kartice za svoje firme.

10

Pretvaramo papirne dokumente u dikitalne dokumente (PDF) file

Svojim mušterijama nudimo pretvaranje papirnih dokumenta u digitalne dokumente (PDF), za čuvanje na disku ili eventualno za slanje digitalnom putu.

11

Mi nudimo usluge za popunjavanje raznih zahteva u Migrationsverket i za razne dozvole boravka

Predavanje zahteva za osobe na osnovu sklapanje porodice /braka (uppehållstillstånd).
Popunjavamo odgovor na zahtev koj je već predat za dozvolu boravka (uppehållstillstånd).
Predavanje zahteva za produžetak dozvole boravka (permanent uppehållstillstånd).
Predavanje zahteva za boravišnu karticu (uppehållskort) , kao i za stalnu boravišnu karticu (permanent uppehållskort).
Predavanje zahteva za stalni boravak za osobe koji su EU državljani (permanent uppehållsrätt).
Predavanje zahteva za Švedsko državljanstvo.
Predavanje zahteva za dozvolu boravka (uppehållstillstånd) za osobe koji su EU državljani a nemaju uppehållsrätt.
Predavanje zahteva za dozvolu boravka (uppehållstillstånd) za osobe iz druge EU države i sa stalnom dozvolom.
Predavanje zahteva za produžetak dozvole boravka (uppehållstillstånd) za osobe iz druge EU države.

KADA IMATE NEKI PROBLEM ILI VAM JE POTREBNA POMOĆ, JAVITE NAM SE. MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO

Resavac Stockholm Copyright © 2020 - 2030 Sva prava rezervisana. Kontakt

Resavac Stockholm

KONTAKTIRAJTE NAS