DOBRO DOŠLI NA WEB STRANICU FIRME RESAVAC

NEKOLIKO REČI O NAMA


Firma Resavac u Stockholmu je otvorena početkom oktombra 2019 godine, i isključivo radimo sa našim narodom širom Švedske. Za nas je mušterija u centru pažnje, i radimo na tome da naš mušterija uvek bude zadovoljan nasim radom.
Nudimo širok spektar usluga, našem narodu i našim trenutnim mušterijama a i novim.


Novim mušterijama i kontaktima nikad ne kazemo ne, ali da bi smo ostvarili nove kontakte potrebne su nam reference.

Za dobijanje referenci nudimo garanciju zadovoljnog musterije (Nöjd kund garanti).

NAŠE USLUGE

PISMA I FORMULARE


Nudimo našim mušterijama starim kao i novim pomoć za popunjavanje zahteva za sve vrste dozvole boravka, isto tako za produžetak dozvole i popunjavamo zahtev za državljanstvo.


Popunjavamo razne formulare za ostale ustanove u Švedsku kao sto su: Försäkringskassa, Skatteverket, Pesionsmyndigheten, Länstyrelsen, Kronofogden i drugi.


Takodje pišemo pisma ako je potrebno raznim ustanovama i firmama.

KOMPJUTERE


Našim mušterijama nudimo takodje pomoć za instaliranje i reinstaliranje kompjutera.


Nudimo takodje spašavanje dokumenta i fotografije sa diska ako je kompjuter u kvaru ili čuvanje dokumenta i fotografije pri instaliranja ili reinstaliranja kompjutera.


Takodje nudimo pretvaranje od papirnih dokumenta u dikitalnih dokumenta (PDF) formatu.


Poslovnim mušterijama nudimo pisanje ponude za posao (offert) kao i pisanje računa za završeni posao (faktura), kao i pravljenje vizit kartice.

MOBILTELEFONE


Kome je potrebna pomoć nudimo reinstaliranje mobilnog telefona i instaliranje apova kao i upgradiranje telefona.


Prebacivanje apova, fotografije, kontakte, sms poruke, kao i viber poruke sa starog na novi telefon.

NAŠE PONUDE

1

Popunjavanje raznih formulara (Blanketter) zraznim ustanovama i firmama kao što su:


Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, Kronofogden, Faket, A-kassa, Länstyrelsen i jos mnogo druge ustanove i firme u Svedskoj.


Isto tako popunjavamo formulare i za firme kojima je potrebno kao na primer za:
Fortum, Vattenfall, Comhem, Bredbandsbolaget, 3, Folksam, Trygghansa i druge firme u Svedskoj.


2

Pisanje pisma ustanovama a i firmama kao sto su:


Nudimo pomoć našim mušterijama sa pisanjem pisma raznim ustanovama i firmama kao, Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, Kronofogden, Faket, A-kassa, Länstyrelsen i jos mnogo druge ustanove i firme u Svedskoj.


Isto tako nudimo pisanje CV-a za osobe koje traže posao.3

Instaliranje i reinstaliranje kompjutera i laptopa, (vraćanje kompjtera u fabričko stanje), ili nova instalacija Windows sistema


Resavac firma nudi našim mušterijama i reinstaliranje laptopa i kompjutera (vraćanje kompjutera u fabričko stanje a radimo i novu instalaciju Windows sistema na laptopu ili kompjuteru.
Naša firma Resavac Stockholm nudi usluge kao što su, povezivanje interneta (router) kao i povezivanje kompjutera na wifi mrezu ili kablom od routera do kompjutera.


Takodje vršimo instalaciju stampača ili scannera, povezujemo štampač preko wifi ako je moguće, kako bi što manje kablovi smetali.


4

Reinstaliranje mobilnog telefona (Android sistema) i vraćanje u farbričko stanje kao i instalacija appova


Vršimo reinstaliranje mobilnog telefona i instaliranje novih apova.

Isto tako vršimo brebacivanje fotografije, kontakte, sms poruke kao i apove sa starog na novi telefon.

5

Pisanje ponuda za posao (offert) firmama

Nudimo pisanje ponude (offert) za posao gradjevinskim firmama, za svoje mušterije.

6

Pisanje računa (faktura) firmama

Svojim mušterijama nudimo isto tako i pisanje račun (faktura) za svoje mušterije.

7

Mogućnost spašavanja dokumenta, fotografija i slično

Možemo spasiti dokumente i fotografije kao i ostale file na disku ako je kompjuter u kvaru i nije moguće ga reinstalirati i ponovo vratiti u fabričko stanje.

8

Nudimo čuvanje fotografija, dokumenta i slično, pre instaliranja i reinstaliranja windows sistema i vraćanje nazad

Pre reinstaliranja windows sistema (vraćanje kompjutera u fabričko stanje) ili novo instaliranje windows sistema nudimo čuvanje dokumenta, fotografije i ostale file na disku i nakon instalacije vraćanje nazad svih dokumenta, fotografija i slično.

9

Pravimo vizit kartice za firme i šaljemo na štampanje

Nudimo svojim poslovnim mušterijama i pravljenje vizit kartice za svoje firme.

10

Pretvaramo papirne dokumente u dikitalne dokumente (PDF) file

Svojim mušterijama nudimo pretvaranje papirnih dokumenta u digitalne dokumente (PDF), za čuvanje na disku ili eventualno za slanje digitalnom putu.

11

Mi nudimo usluge za popunjavanje raznih zahteva u Migrationsverket i za razne dozvole boravka

Predavanje zahteva za osobe na osnovu sklapanje porodice /braka (uppehållstillstånd).
Popunjavamo odgovor na zahtev koj je već predat za dozvolu boravka (svar på uppehållstillstånd).
Predavanje zahteva za produžetak dozvole boravka (permanent uppehållstillstånd).
Predavanje zahteva za boravišnu karticu (uppehållskort) , kao i za stalnu boravišnu karticu (permanent uppehållskort).
Predavanje zahteva za stalni boravak za osobe koji su EU državljani (permanent uppehållsrätt).
Predavanje zahteva za Švedsko državljanstvo (Medborgarskap).
Predavanje zahteva za dozvolu boravka (uppehållstillstånd) za osobe koji su EU državljani a nemaju uppehållsrätt.
Predavanje zahteva za dozvolu boravka (uppehållstillstånd) za osobe iz druge EU države i sa stalnom dozvolom.
Predavanje zahteva za produžetak dozvole boravka (permanent uppehållstillstånd) za osobe iz druge EU države.

12

Nudimo usluge pisanje offert za firme, koje hoće slati svojoj mušteriji za pogodjen posao

Arbetskostnad za firme.

Arbetskostnad za privatne osobe.

Fastpris za firme sa momsom.

Fastpris za firme bez momsa (omvänd momsskyldighet).

Fastpris za privatne osobe.

Offert sa rot ili rut odbitak za privatne osobe.

13

Isto tako nudimo usluge, popunjavanje raznih zahteva u Försäkringskassa

Registrovanje u Försäkringskassa, za osobe koje nisu jos registrovane a nalaze se u Švedsku i imaju dozvolu boravka.
Popunjavanje zahtev za stambeni dodatak (Bostadsbidrag) važi za osobe koje imaju maloletnu decu.
Popunjavanje zahtev za dodatak na stanovanje (Bostadstillägg).
Popunjavanje za aktivnosti (Aktivitetsstöd).

14

Nudimo usluge popunjavanje zahteva u Skatteverket i Pensionsmyndigheten, A-kassa i Arbetsförmedling

Promena adrese  u Švedsku (Adressändring) Skatteverket.
Prijavljivanje osobe koja je došla u Švedsku (Anmälan av flyttning till Sverige). Skatteverket.
Selidba osobe u drugoj EU državi ili u državi van EU. (Skatteverket).
Zakazivanje vremena za predaju lične karte (Skatteverket).

Predavanje zahtev za penziju za osobe u Švedsku i osobe koje se nalaze van Švedske (Pensionsmzndigheten).
Popunjavanje zahteva za dodatak na stanovanje (Bostadstillägg). Pensionsmyndigheten.
Registracija u A-kassa kao i slanje nedeljnog raporta. A-kassa.
Pisanje pisma i poruka u A-kassa.
Registracija u Arbetsförmedling, kao i slanje mesečnog raporta u Arbetsförmedling (Aktivitetsrapport).

15

Nudimo usluge popunjavanje zahteva u Transportstyrelsen i Osiguranje

Popunjavanje zahtev za dozvolu polaganja (Körkorttillstånd).
Popunjavanje zahteva za promenu vozačke dozvole, važi za osobe koje imaju EU vozačku dozvolu.
Prijava i odjava automobila.
Dokumente za izvoženje automobila van Švedske i odjavljivanje automobila registrovanog u inostranstvu.

Prijavljivanje i menjanje osiguranje za auto, brod, motorcikl, stan i kuću. (Povoljno Osiguranje)16

Nudimo našim mušterijama i pisanje CV, kao i propratno pismo

Pišemo CV kao i propratno pismo našim mušterijama, starim i novim.
Pišemo CV kad je potrebno slati u firmama, povodom traženja posla.
Isto tako pišemo i propratno pismo ako je potrebno sa malom biografiom o sebi.17

Nudimo našim mušterijama preslovljavanje teksta ili pisanje ćirilicom dokumenti


Obično Ambasada Republike Srbije overava dokumenti koji su pisani ćirilicom, kao što je punomoće, rayna ovlašćenja i drugi dokumenti. Firma Resavac nudi preslovljavanje dokumenata koji su pisani latinicom. a potrebno je da se overe u Srpskoj Ambasadi u Štokholmu ili najbližem konzulatu, možda da se šalju ili da ih lično osoba nosi za Srbiju.
Takodje nudimo ako je potrebno pisanje dokumenta ćirilicom koji će se slati dole ili overavati u Ambasadi.

KADA IMATE PROBLEM ILI VAM JE POTREBNA POMOĆ, JAVITE NAM SE. MI SMO TU DA VAM POMOGNEMO